Serveis

Assegurances Personals

Salut

Perquè necessito una asseguranca de salut?

Encara que el sistema de salut públic en aquest país és d’alta qualitat, acostuma a ser lent i pot implicar llargues esperes per a consultes i tractaments.

La sanitat privada, mitjançant assegurances de salut, ofereix…

Continuar llegint

accés més ràpid a especialistes, proves diagnòstiques i tractaments, amb més comoditat en cas d’hospitalització.

Prop d’un terç de la població té una assegurança mèdica per evitar les limitacions i els retards del sistema públic.

Les assegurances poden variar en cobertura i cost, però és important considerar la qualitat a llarg termini i evitar opcions de baix cost amb limitacions que podrien deixar-ho en una situació desfavorable si sorgeix una malaltia. L’elecció d’una assegurança mèdica ha de ser una decisió acurada i ben pensada, tenint en compte la cobertura geogràfica, el quadre mèdic disponible, les autoritzacions per a proves i el període de carència, entre d’altres factors.

Vida

Com a cobertures complementàries, hi ha la incapacitat Pemantent Total i la Invalidesa Permanent Absoluta. Pot ser més interessant una que una altra en funció de la professió de cada assegurat.

En principi pot semblar molt simple; si l’assegurat mor, qui ell ha determinat cobra.

Continuar llegint

Realment no és tan simple; en moltes ocasions el beneficiari està determinat de manera incorrecta, no coherent amb altres documents o bé de manera que fiscalment no és la més favorable. Igualment passa amb les incapacitat/invalidesa. El tractament fiscal és bàsic perquè finalment es percebin les quantitats adequades.

La nostra tasca aquí és assessorar-lo de la millor manera perquè, en cas d’ús de la pòlissa, no hi hagi inconvenients fiscals ni jurídics, de manera que la situació dels seus éssers estimats, almenys a la part econòmica, quedi tan solucionada com sigui possible..

Dependència

Les assegurances de vida tenen limitacions, ja que les garanties d’incapacitat permanent total i la invalidesa permanent absoluta solen finalitzar als 65 anys.

Això deixa un buit en la cobertura per a aquells que pateixen minusvalideses més enllà d’aquesta edat. 

Continuar llegint

Per abordar aquesta situació, hi ha les assegurances de dependència, que cobreixen esdeveniments de dependència greu i severa fins als 80 anys. Aquestes assegurances proporcionen un capital en cas que una persona no pugui valdre’s per si mateixa, ajudant així a alleujar la càrrega financera i el treball associat per a la família en una situació tan difícil.

Accident

Mentre que l’assegurança de vida ofereix cobertura per a la mort, la incapacitat permanent i la invalidesa permanent a causa de qualsevol causa (ja sigui accident o malaltia), l’assegurança d’accidents cobreix els mateixos aspectes, però exclusivament quan la causa és un accident.

Continuar llegint

brindant una cobertura especialitzada que ofereix un capital superior d’indemnització en cas de patir un accident greu, com per exemple a les mans, i inclou un percentatge multiplicador per a aquells aspectes més crítics per a la professió.

Incapacitat diaria

Si ets autònom o empresari, emmalaltir-te pot representar un problema econòmic significatiu, ja que deixaràs de percebre ingressos i hauràs d’enfrontar despeses personals i professionals.

Continuar llegint

Contractar una assegurança d’incapacitat diària us proporcionarà un ingrés diari sense haver de recórrer als vostres estalvis. Això et permetrà cobrir les teves responsabilitats personals i professionals sense experimentar una disminució abrupta al teu compte bancari.

Continuar llegint

Contractar una assegurança d’incapacitat diària us proporcionarà un ingrés diari sense haver de recórrer als vostres estalvis. Això et permetrà cobrir les teves responsabilitats personals i professionals sense experimentar una disminució abrupta al teu compte bancari.

Decesos

Quan algú mor, la família enfronta una situació emocionalment difícil. L’assegurança de decessos ajuda a alleujar aquesta càrrega en cobrir les despeses de l’enterrament amb una petita quantitat de diners.

Continuar llegint

Això fa que el procés sigui més fàcil i ràpid, permetent que la família s’enfoca al dol sense preocupar-se pels detalls logístics i financers.

Un assessor pot ajudar amb tot el procés només en 20 minuts.

Comunitats

Si viviu en una comunitat de propietaris, és important comptar amb una pòlissa d’assegurança que brindi les millors garanties en cas d’incidents.
Nosaltres tenim una àmplia…

Continuar llegint

experiència treballant amb les principals companyies d’assegurances per a comunitats, cosa que ens ha permès aconseguir resultats excel·lents en la resolució de sinistres complicats.

Truca’ns i comprova com et podem assessorar sobre els nivells de cobertura i garanties adequades per evitar que, en cas d’un esdeveniment inesperat, els teus veïns es vegin afectats financerament.

Llar

La venda d’assegurances per a llars sovint es percep com una cosa senzilla i accessible per a aquells nous al món de l’assegurança. Tanmateix, assegurar adequadament una llar és tan complexa…

Continuar llegint

com assegurar una empresa.

La nostra experiència indica que moltes assegurances de llar que revisem o sobre les que brindem assessorament no estan correctament definides. Aspectes com el valor de les joies, els jardins, els arbres, la pèrdua de lloguers (si la propietat està llogada) i la responsabilitat civil tant del contingut com del continent, requereixen una anàlisi detallada.

Nosaltres hem dedicat molts anys a analitzar llars en situacions complexes. Podeu confiar en nosaltres per avaluar la vostra llar i garantir una protecció adequada davant de qualsevol eventualitat.

Vehícles

Som especialistes en assegurances per a una àmplia gamma de vehicles, incloent cotxes, motos, ciclomotors, remolcs, quads, caps tractores i semiremolcs.
Tot i la trivialització d’aquest sector els darrers anys a causa de la…

Continuar llegint

presència d’actors poc professionals (molt sovint en anuncis de televisió), una corredoria d’assegurances de certa mida és igual o més competitiva que una línia directa. La diferència rau en el servei personalitzat que oferim, amb un departament de sinistres dedicat on sempre serà atès per una persona especialitzada al sector.

No dubteu a consultar-nos per descobrir sorprenents preus, àmplies cobertures i les companyies amb què col·laborem.

Planificació Jubilació

Oferim una àmplia gamma d’opcions per a la planificació de la jubilació, que inclouen plans d’estalvi, plans de jubilació, plans de pensions, plans de pensions assegurats i Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini, entre d’altres.

Continuar llegint

Sabem que la planificació de la jubilació implica consideracions fiscals i financeres complexes, depenent de cada situació personal i professional. Per això, encara que adoptem un enfocament conservador, ens comprometem a fer un estudi detallat de la teva situació econòmica. Et proporcionarem una anàlisi personalitzada que expliqui els avantatges i els desavantatges de cada opció, així com una avaluació de la fiscalitat i la rendibilitat a llarg termini. Comptem amb experts en aquest camp llestos per assessorar-te de la millor manera possible.

Comerç

Tens una botiga o negoci?

Has assegurat correctament les teves existències, fins i tot si el volum varia?

Estàs protegit contra la pèrdua d’ingressos en cas d’un incident greu?

Tenim protocols específics per a diferents tipus de negocis, acordats directament amb les companyies dassegurances. Aquests protocols tenen en compte les característiques úniques de diversos establiments comercials. No és el mateix assegurar una botiga de roba que una botiga de queviures de luxe o una joieria. Podem oferir avantatges competitius en la cobertura d’una àmplia gamma de negocis, gràcies al nostre profund coneixement de les particularitats de cadascun.

Ves al contingut