Política de privacitat de www.domingocorredoria.com

Aquesta Pàgina Web recull algunes Dades Personals dels seus Usuaris.

Dades Personals tractats per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

 

Contactar amb l’Usuari

                  – Formulari de contacte. Dades Personals: adreça de correu electrònic; nom

                  – Llesta de correu o newsletter. Dades Personals: adreça de correu electrònic

Estadístiques

Google Analytics i Google Analytics amb adreça IP anonimitzada

Dades Personals: Dades d’ús; Rastrejador

Gestió d’Etiquetes

SGoogle Tag Manager. Dades Personals: Dades d’ús

Test de rendiment de continguts i funcionalitats (A/B testing)

Google Optimize i Google Optimize 360. Dades Personals: Dades d’ús; Rastrejador

Visualitzar continguts de plataformes externes

Font Awesome i Google Fonts. Dades Personals: Dades d’ús; Rastrejador

Informació sobre la inhabilitació de la publicitat basada en interessos

A més de les funcionalitats d’inhabilitació ofertes per qualsevol dels serveis enumerats en el present document, els Usuaris podran obtenir més informació general sobre com inhabilitar la publicitat basada en interessos en la secció específica de la Política de Cookies.

Dades de contacte

Titular i Responsable del tractament de les Dades

ASSESORIA DOMINGO CORREDURIA D’ASSEGURANCES,S.L.

Bernat de Bell·*Lloc nº4 Baixos, 43203 Reus (Espanya)

NIF: B43530179

Empresa inscrita en el R.M. Tarragona, T.1370, F.177, H. T-16330 inscripció 1a

Correu electrònic de contacte del Titular: rdomingo@tax.es

Última revisió: 13 juliol 2022

iubenda allotja aquest contingut i únicament recull les Dades Personals que siguin estrictament necessaris per a prestar aquest servei.

Classes de Dades recollides

Entre les classes de Dades Personals que recull aquesta Pàgina Web, ja sigui directament o a través de tercers, es troben: Rastrejador; Dades d’ús; nom; adreça de correu electrònic.

La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona en les seccions de la present política de privacitat dedicades a tal fi o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades.

Les Dades Personals podran ser proporcionats lliurement per l’Usuari o, en cas de les Dades d’Ús, seran recollits automàticament quan s’utilitzi aquesta Pàgina Web.

Tret que s’indiqui el contrari, totes les Dades sol·licitades per aquesta Pàgina Web són obligatoris i la negativa a proporcionar-los podrà impossibilitar que aquesta Pàgina Web pugui procedir a la prestació dels seus serveis. En els casos en els quals aquesta Pàgina Web indiqui específicament que unes certes Dades no són obligatoris, els Usuaris seran lliures de no comunicar tals Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei.

Els Usuaris que tinguin dubtes sobre quines dades són obligatoris poden contactar amb el Titular.

L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquesta Pàgina Web o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Pàgina Web té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguin en el present document i en la Política de Cookies.

L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquesta Pàgina Web.

Modalitat i lloc del tractament de les Dades recollides

Modalitats de Tractament

El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.

El tractament de Dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades unes certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquesta Pàgina Web (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (com ara proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Lloc

Les Dades es tracten en les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc en el qual estiguin situades les parts implicades en aquest procés de tractament.

Depenent de la localització dels Usuaris, les transferències de Dades poden implicar la transferència de les Dades dels Usuaris a un altre país diferent del seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes Dades transferides, els Usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les Dades Personals.

Període de conservació

Tret que s’indiqui el contrari en el present document, les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollits i podran conservar-se durant més temps degut a una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides

Les Dades relatives a l’Usuari són recollits per a permetre al Titular prestar el seu Servei, complir les seves obligacions legals, respondre a sol·licituds d’execució, protegir els seus drets i interessos (o els dels seus Usuaris o tercers), detectar qualsevol activitat maliciosa o fraudulenta, així com per a les següents finalitats: Estadístiques, Gestió d’Etiquetes, Contactar amb l’Usuari, Visualitzar continguts de plataformes externes i Test de rendiment de continguts i funcionalitats (A/B testing).

Els Usuaris poden trobar informació específica les Dades personals utilitzades per a cada finalitat en la secció “Informació detallada del Tractament de les Dades Personals”.

Informació detallada del Tractament de les Dades Personals

Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

 • Contactar amb l’Usuari
 • Estadístiques
 • Gestió d’Etiquetes
 • Test de rendiment de continguts i funcionalitats (A/B testing)
 • Visualitzar continguts de plataformes externes

Informació sobre la inhabilitació de la publicitat basada en interessos

A més de les funcionalitats d’inhabilitació ofertes per qualsevol dels serveis enumerats en el present document, els Usuaris podran obtenir més informació general sobre com inhabilitar la publicitat basada en interessos en la secció específica de la Política de Cookies.

Política de Cookies

Aquesta Pàgina Web utilitza Rastrejadors. Per a obtenir més informació, els Usuaris poden consultar la Política de Cookies.

Més informació per als usuaris a la Unió Europea

Aquesta secció s’aplica a tots els Usuaris de la Unió Europea, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (el “GDPR”), i, per a aquests Usuaris, reemplaça qualsevol altra informació possiblement divergent o conflictiva continguda en la política de privacitat. En la secció titulada “Informació detallada sobre el tractament de Dades Personals” dins d’aquest document es poden trobar més detalls sobre les categories de Dades tractades, els fins del tractament, les categories de destinataris de les Dades Personals, si és el cas, i més informació sobre les Dades Personals.

Base jurídica del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les següents condicions:

 • Quan els Usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l’Usuari s’oposi a això (“opció de no participació”), sense necessitat de consentiment o de qualsevol altra base jurídica. Tanmateix, això no serà aplicable quan el tractament de les Dades Personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de Dades Personals;
 • Quan l’obtenció de Dades sigui necessària per al compliment d’un contracte amb l’Usuari i/o qualsevol altra obligació precontractual d’aquest;
 • Quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal d’obligat compliment per part de l’Usuari;
 • Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular;
 • Quan el tractament sigui necessari amb la finalitat d’un interès legítim perseguit pel Titular o un tercer.

En qualsevol cas, el Titular està a la seva disposició per a definir les bases jurídiques específiques que s’apliquen al tractament i en particular, si l’obtenció de les Dades Personals és un requisit contractual o estatutari o un requisit necessari per a formalitzar un contracte.

Més informació sobre el temps de retenció

Tret que s’indiqui el contrari en el present document, les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollits i podran conservar-se durant més temps degut a una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Per tant:

 • Les Dades Personals recollits per a la formalització d’un contracte entre el Titular i l’Usuari hauran de conservar-se com a tals fins a en tant aquest contracte s’hagi formalitzat per complet.
 • Les Dades Personals recollits en legítim interès del Titular hauran de conservar-se durant el temps necessari per a complir amb aquesta finalitat. Els Usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l’interès legítim del Titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el Titular.

El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a tal tractament, sempre que aquest consentiment continuï vigent. A més, el Titular estarà obligat a conservar Dades Personals durant un període addicional sempre que es precisi per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat.

Una vegada acabat el període de conservació, les Dades Personals hauran d’eliminar-se. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no podran exercir-se una vegada hagi expirat aquest període.

Els drets dels Usuaris

Els Usuaris podran exercir uns certs drets respecte al tractament de Dades per part del Titular.

En particular, els Usuaris tenen dret a fer el següent, en la mesura en què ho permeti la llei:

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan l’haguessin concedit amb anterioritat per al tractament de les seves Dades Personals.
 • Objecció al tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves Dades si aquest tractament es duu a terme conformement a una base jurídica diferent del consentiment.
 • Accés a les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les seves Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre uns certs aspectes del tractament, a més d’obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament.
 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves Dades i sol·licitar que els mateixos s’actualitzin o corregeixin.
 • Limitar el tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a limitar el tractament de les seves Dades. En aquest supòsit, el Titular només tractarà les seves Dades amb la finalitat d’emmagatzemar-los.
 • Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els Usuaris tenen dret a obtenir la supressió de les seves Dades per part del Titular.
 • Rebre les seves Dades i transferir-los a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, si fos tècnicament possible, al fet que es transmetin els mateixos a un altre responsable sense cap impediment.
 • Posar una reclamació. Els Usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els Usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de Dades a l’estranger, inclòs a qualsevol organització internacional que es regeixi pel Dret Internacional Públic o que estigui formada per dos o més països, com l’ONU, i a conèixer les mesures de seguretat preses pel Titular per a salvaguardar les seves Dades.

Detalls sobre el dret d’oposició al tractament

Quan el tractament de les Dades Personals sigui d’interès públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu en relació amb la seva situació particular per a justificar la seva objecció.

Els Usuaris han de saber, no obstant això, que en cas que les seves Dades Personals siguin tractats amb finalitats de màrqueting directe, poden oposar-se en qualsevol moment a tal tractament, de manera gratuïta i sense necessitat de justificació. Quant l’Usuari s’oposi al tractament per a fins de màrqueting directe, les Dades Personals no podran continuar sent tractats per a tals fins. Per a saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractats pel Titular per a fins de màrqueting directe, els Usuaris hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per a exercir els drets de l’Usuari pot dirigir-se al Titular a través de les dades de contacte facilitats en el present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel Titular sense cap cost i el Titular respondrà a elles tan aviat com li sigui possible i sempre dins del termini d’un mes, proporcionant als Usuaris la informació exigida per la llei. El Titular comunicarà qualsevol rectificació o supressió de Dades Personals o limitació del tractament, a cada destinatari, si és el cas, al qual se li hagin comunicat les Dades Personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. A sol·licitud dels Usuaris, el Titular els informarà sobre aquests destinataris.

Informació addicional sobre la recollida de Dades i el seu tractament

Defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del Titular davant un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inapropiat d’aquesta Pàgina Web o dels Serveis relacionats.

L’Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les Dades Personals de l’Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquesta Pàgina Web podrà proporcionar a l’Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.

Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquesta Pàgina Web i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que s’utilitzi, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, arxius que registrin la interacció amb aquesta Pàgina Web i que puguin contenir Dades Personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals al Titular. La informació de contacte s’indica a l’inici del present document.

Modificació de la present política de privacitat

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment, notificant-lo als Usuaris a través d’aquesta pàgina i, si pot ser, a través d’aquesta Pàgina Web i/o de ser tècnica i legalment possible notificant directament als Usuaris, en cas que el Titular compti amb la informació de contacte necessària a tal fi. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l’última actualització indicada al final de la pàgina.

En el cas que els canvis afectessin les activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l’Usuari, el Titular haurà d’obtenir, si fos necessari, el nou consentiment de l’Usuari.

Definicions i referències legals

Última revisió: 13 juliol 2022

iubenda allotja aquest contingut i únicament recull les Dades Personals que siguin estrictament necessaris per a prestar aquest servei.

 

Ves al contingut