Política de Cookies de www.domingocorredoria.com

El present document informa els Usuaris sobre les tecnologies que ajuden aquesta Pàgina Web a aconseguir els fins descrits a continuació. Aquestes tecnologies permeten al Titular accedir a informació i emmagatzemar-la (per exemple, utilitzant una Cookie) o emprar recursos (per exemple, executant un script) en el dispositiu d’un Usuari mentre aquest interactua amb aquesta Pàgina Web.

Per a simplificar, en el present document tota aquesta classe de tecnologies es defineix com a “Rastrejadors”, tret que existeixi un motiu per a diferenciar-les.

Per exemple, mentre que les Cookies es poden emprar en navegadors web i mòbils, seria inexacte parlar de Cookies en el context de les aplicacions mòbils ja que són rastrejadors basats en navegadors. Per aquest motiu, en el present document, el terme Cookies únicament s’utilitzarà quan s’empri específicament per a designar aquest tipus concret de Rastrejador.

És possible que algunes de les finalitats per a les quals s’utilitzen Rastrejadors exigeixin el consentiment de l’Usuari, depenent de les lleis aplicables. Sempre que s’atorgui el consentiment, aquest podrà revocar-se lliurement en qualsevol moment seguint les instruccions facilitades en el present document.

Aquesta Pàgina Web utilitza Rastrejadors gestionats directament pel Titular (denominats Rastrejadors “d’origen”) i Rastrejadors que fan possibles serveis prestats per un tercer (denominats Rastrejadors “de tercers”). Tret que s’indiqui el contrari en el present document, els tercers proveïdors podran accedir als Rastrejadors que gestionin.

Els terminis de validesa i expiració de les Cookies i altres Rastrejadors similars poden variar depenent de la durada establerta pel Titular o el proveïdor corresponent. Algunes d’elles expiren a la finalització de la sessió de navegació de l’Usuari.

A més de l’especificat en les descripcions que apareixen en cadascuna de les categories indicades més endavant, els Usuaris podran trobar informació més precisa i actualitzada sobre les especificacions de durada, així com qualsevol altra informació rellevant – com la presència d’altres Rastrejadors – en les polítiques de privacitat dels tercers proveïdors corresponents per a les quals es proporcionen enllaços o contactant amb el Titular.

Activitats estrictament necessàries per al funcionament d’aquesta Pàgina Web i la prestació del Servei

Aquesta Pàgina Web utilitza Cookies denominades “tècniques” i altres Rastrejadors similars per a dur a terme activitats que són estrictament necessàries per al funcionament o la prestació del Servei.

Rastrejadors d’origen

Durada de l’emmagatzematge:

  • rc::a: indefinida
  • rc::c: durada de la sessió

Altres activitats que impliquen l’ús de Rastrejadors

Millora de l’experiència

Aquesta Pàgina Web utilitza Rastrejadors per a proporcionar una experiència d’usuari personalitzada mitjançant la millora de la qualitat de les opcions de gestió de preferències i permetent la interacció amb xarxes i plataformes externes.

  • Visualitzar continguts de plataformes externes

Mesurament

Aquesta Pàgina Web utilitza Rastrejadors per a mesurar el trànsit i analitzar el comportament dels Usuaris amb l’objectiu de millorar el Servei.

  • Estadístiques
  • Serveis d’estadístiques anonimitzades
  • Test de rendiment de continguts i funcionalitats (A/B testing)

 

Segmentació i Publicitat

Aquesta Pàgina Web utilitza Rastrejadors per a proporcionar continguts promocionals personalitzats basats en el comportament de l’Usuari i per a gestionar, facilitar i seguir anuncis.

Alguns dels serveis utilitzats pel Titular estan adherits al Marc de Transparència i Consentiment de IAB, una iniciativa que promou pràctiques de privacitat responsables en tot el sector de la publicitat digital, proporcionant als Usuaris una major transparència i control sobre la manera en què s’utilitzen les seves dades per a fins de seguiment publicitari. Els Usuaris poden personalitzar les seves preferències publicitàries en qualsevol moment accedint al panell de preferències de publicitat des de l’avís sobre cookies o a través de l’enllaç corresponent en aquesta Pàgina Web.

Aquesta Pàgina Web participa en el Marc de Transparència i Consentiment de IAB Europe i compleix les seves Especificacions i Polítiques. Aquesta Pàgina Web utilitza iubenda (número d’identificació 123) com a Plataforma de Gestió del Consentiment.

Com gestionar preferències i atorgar o revocar el consentiment

Existeixen diverses maneres de gestionar les preferències relacionades amb els Rastrejadors i d’atorgar o revocar el consentiment, quan correspongui:

Els Usuaris podran gestionar les preferències relacionades amb els Rastrejadors directament des de la configuració dels seus propis dispositius, per exemple, impedint l’ús o l’emmagatzematge de Rastrejadors.

Així mateix, sempre que l’ús dels Rastrejadors es basi en el consentiment, els Usuaris podran prestar o revocar aquest consentiment establint les seves preferències dins de l’avís sobre cookies o actualitzant aquestes preferències en el sentit que desitgin a través del giny de privacitat de preferències de consentiment corresponent, si n’hi hagués .

També és possible esborrar Rastrejadors emmagatzemats prèviament, incloent-hi aquells utilitzats per a recordar les preferències de consentiment inicial de l’Usuari, a través de les funcionalitats corresponents del navegador o del dispositiu.

En esborrar l’historial de navegació és possible que s’eliminin altres Rastrejadors de la memòria local del navegador.

Quant als Rastrejadors de tercers, els Usuaris podran gestionar les seves preferències a través de l’enllaç d’inhabilitació relacionat (quan existeixi), utilitzant els mitjans indicats en la política de privacitat del tercer o contactant amb dita tercera.

Localització de la configuració de Rastrejadors

Per exemple, els Usuaris podran trobar informació sobre com gestionar les Cookies en els navegadors d’ús més freqüent en les següents adreces:

Els Usuaris també podran gestionar determinades categories de Rastrejadors utilitzats en aplicacions mòbils inhabilitant-los a través de la configuració del dispositiu rellevant, com la configuració de publicitat del dispositiu per a dispositius mòbils o la configuració de rastreig en general (els Usuaris podran obrir la configuració del dispositiu i buscar l’opció rellevant).

Com inhabilitar la publicitat basada en interessos

Sense perjudici de l’anterior, per la present s’informa els Usuaris que poden seguir les instruccions facilitades per YourOnlineChoices (UE i RU), la Network Advertising Initiative (els EUA) i la Digital Advertising Alliance (els EUA), DAAC (el Canadà), DDAI (el Japó) o altres serveis similars. Tals iniciatives permeten als Usuaris seleccionar les seves preferències de seguiment per a la majoria de les eines de publicitat. El Titular, per tant, recomana que l’Usuari utilitzi aquests recursos a més de la informació proporcionada en el present document.

La Digital Advertising Alliance ofereix una aplicació denominada AppChoices que ajuda als Usuaris a controlar la publicitat basada en interessos en aplicacions mòbils.

Conseqüències de no permetre l’ús de Rastrejadors

Els Usuaris poden decidir lliurement si permetre o no l’ús de Rastrejadors. No obstant això, ha d’assenyalar-se que els Rastrejadors ajuden aquesta Pàgina Web a proporcionar als Usuaris una millor experiència i funcionalitats avançades (en línia amb les finalitats indicades en el present document). Per tant, si l’Usuari decideix bloquejar l’ús dels Rastrejadors, és possible que el Titular no pugui proporcionar les característiques relacionades.

Titular i Responsable del tractament de les Dades

ASESORIA DIUMENGE CORREDURIA D’ASSEGURANCES,S.L.

Bernat de Bell·*Lloc nº4 Baixos, 43203 Reus (Espanya)

NIF: B43530179

Empresa inscrita en el R.M. Tarragona, T.1370, F.177, H. T-16330 inscripció 1a

Correu electrònic de contacte del Titular: rdomingo@tax.es

Titular i Responsable de Tractament

Atès que el Titular no pot controlar per complet l’ús de Rastrejadors de tercers a través d’aquesta Pàgina Web, qualsevol referència específica a Rastrejadors de tercers es considerarà orientativa. Amb la finalitat d’obtenir informació completa, es prega als Usuaris que consultin les corresponents polítiques de privacitat dels serveis de tercers enumerats en el present document.

En vista de la complexitat objectiva que envolta a les tecnologies de seguiment, s’anima als Usuaris a contactar amb el Titular en cas que desitgin rebre informació addicional sobre l’ús d’aquestes tecnologies poresta Pàgina Web.

Definicions i referències legals

Última revisió: 13 juliol 2022

iubenda allotja aquest contingut i únicament recull les Dades Personals que siguin estrictament necessaris per a prestar aquest servei.

 

Ves al contingut